ارتباط با ما

برای ارتباط با ما می توانید از روش های زیر استفاده نمایید.

آدرس کارخانه: 

تبریز، کیلومتر 25 جاده صوفیان، مجتمع صنعتی ولیعصر، کارخانه حوله آیسان تبریز

تلفن:

041 - 42529061

09143717107

ایمیل:

info@aysantabriz.ir